Ágazati tevékenységek

Víz- és csatornahálózat építés, csapadékvíz elvezetés

ordog-arok-072021

Eddigi tevékenységünk és a további céljaink szempontjából is kiemelt feladatunk a gravitációs és nyomott rendszerű csatornák és a víz rendszerek tervezése. Ennek keretében a következő tervezési tevékenységeket látjuk el:

 • szenny-és csapadékvíz elvezető hálózatok és csatornák tervezése
 • szennyvízelvezető hálózatok rekonstrukciója különböző építéstechnológiák alkalmazásával
 • használati-és tüzivíz hálózatok tervezése
 • vízellátó rendszerek tervezése
 • bel-és külterületi vízrendezések
 • záportározók tervezése
 • mélyépítési létesítmények tervezése (vízrendezési műtárgyak, támfalak stb.)
 • közműalagutak tervezése

 • árvízvédelmi koncepciók kidolgozása
 • árvízvédelmi rendszerek és azok műtárgyainak tervezése
 • belvíz kármegelőzésre és kárenyhítésre szolgáló védelmi rendszerek tervezése

Árvíz- és belvíz védelmi tervezés

arviz_2021

Gázhálózat tervezés

gazhalozat_2021

A gázhálózatok tervezésének sokéves sikeres múltja van cégünknél a következő tevékenységi körben:

 • kis-, közép-, és nagynyomású gázhálózatok, nyomásszabályozók tervezése és az engedélyeztetési eljárás lefolytatása
 • szennyvíztisztító telepek biogáz hasznosításának tervezése